Gutenberg, en dan?

Binnen de WordPress wereld wordt al een tijdje gesproken over de “Gutenberg editor”. En hoewel er altijd uitdrukkelijk wordt beweerd dat het om meer dan de editor gaat, is het zonder twijfel wel het meest in het oog...

Lees verder