Zoals in WordPress en beveiliging en in Nogmaals: beveiliging is te lezen, is het beveiligen van uw WordPress site belangrijk. Sites die door Ruud Haan Fotografie & Webdesign worden gemaakt beschikken standaard over de nodige voorzieningen waarmee het beveiligingsniveau een stuk hoger ligt dan standaard met WordPress al het geval is. Toch is ook hier een stuk beheer en onderhoud niet onbelangrijk. Dat kan u zelf doen, maar ziet u hier tegenop, dan kan Ruud Haan Fotografie & Webdesign dit u uit handen nemen tegen vooraf vastgestelde tarieven. Het bedrag dat u per keer betaalt is gebaseerd op het aantal keer dat u dit beheer en onderhoud laat verrichten. U betaalt per keer een bescheiden bedrag. Om kosten te besparen kunt u ook een onderhoudsabonnement afsluiten waarbij exact dezelfde handelingen worden verricht, maar dan met een korting van 20%.

Waaruit bestaan de werkzaamheden?

Allereerst wordt er een malware scan uitgevoerd om te zien of de site toch onverhoopt geïnfecteerd is geraakt met malware,
Vervolgens wordt er een back-up van de volledige site (database en onderliggende bestanden) gemaakt. Indien u hier prijs op stelt, wordt deze back-up ook via WeTransfer naar u toe gemaild.
Daarna worden alle componenten waar een nieuwere versie van beschikbaar is geupdate.
Er wordt een beknopte visuele controle uitgevoerd op de correcte werking van de site.
Hierna wordt er een nieuwe back-up gemaakt, welke desgewenst ook met WeTransfer naar u toe gestuurd wordt.
Als uw site beschikt over een contactformulier wordt via dit contactformulier een melding gedaan met het bericht dat onderhoud heeft plaatsgevonden (en eventueel de links voor de back-up bestanden via WeTransfer).

Betaling per keer achteraf

U  kunt er voor kiezen per keer, achteraf het verschuldigde bedrag per factuur te voldoen. De prijzen zijn afhankelijk van de frequentie waarmee dit moet gebeuren. U kunt kiezen voor maandelijks (als u bijvoorbeeld enkele keren per maand een nieuw bericht aan uw site toevoegt), tweemaandelijks (als de frequentie waarmee u een bericht toevoegt een stuk lager ligt, of één keer per kwartaal (als u slechts zelden een nieuw bericht toevoegt). Ook is het mogelijk het beheer en onderhoud op afroep te laten verrichten. U dient zich er wel te allen tijde van bewust te zijn dat een lagere onderhoudsfrequentie ook consequenties kan hebben voor het veiligheidsniveau van uw site!
In onderstaande tabel vindt u de prijzen (geldig voor klanten waar Ruud Haan Fotografie & Webdesign de site heeft gebouwd) voor betaling achteraf, per keer. Prijzen zijn exclusief BTW.

 

vooruitBetaling per jaar

Als u er voor kiest per jaar vooruit te betalen, resulteert dat in een korting van 20% ten opzichte van betalen per keer achteraf. Naast deze standaardfrequenties biedt Ruud Haan Fotografie & Webdesign voor klanten die zeer regematig een updat op hun site plaatsen de mogelijkheid om via Vaultpress dagelijks een back-up in de cloud te maken met een retentie (bewaartermijn) van 30 dagen. Dit is de ideale oploissing voor “Heavy Users”.

In onderstaande tabel vindt u de prijzen (geldig voor klanten waar Ruud Haan Fotografie & Onderhoud de site heeft gebouwd) voor betaling per jaar, vooraf. Prijzen zijn exclusief BTW.

Heeft u na het lezen van bovenstaande nog vragen, of hebt u hulp nodig bij het maken van uw keuze, neem dan contact op met Ruud Haan Fotografie & Webdesign. Wij maken met alle plezier een offerte voor u, ook als uw WordPress site niet door ons gemaakt is.