zonsondergang

Bij de praktijkworkshop behandelen we vooral de basisvaardigheden waarmee je je camera beheerst. Uiteraard met de bedoeling om mooiere foto’s te maken. Ook gaan we in op een aantal basis”regels” omtrent compositie. Zo proberen we al wandelend foto’s te maken waarbij de regel van derden wordt toegepast. In het voorbeeld zie je een foto van de zonsondergang op Bornholm. In de stad zal het uiteraard niet mogelijk zijn zo’n foto te maken 😉

regel van derden

De lucht beslaat 2/3 van het oppervlakte van de foto en het water 1/3. Deze verhouding is zo gekozen omdat het kleurenspektakel in de lucht meer aandacht verdient dan het water. En als we de foto denkbeeldig in 9 even grote rechthoeken verdelen (door er een “boter, kaas en eieren raster” over heen te leggen), dan zien we dat de zon op het snijpunt van een horizontale en een verticale lijn ligt.