De Margaretha Hardenbergschool in Veendam is een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. De bestaande website raakte verouderd en was niet geschikt om op mobiele devices zoals smartphones en tablets (iPad) weergegeven te worden. Door een nieuwe site, draaiend op WordPress te bouwen is de bestaande functionaliteit overgezet en uitgebreid. Zo is onder meer een “smoelenboek” van het complete team geïntroduceerd, een agenda per klas, en de mogelijkheid om via een groeipad over te gaan van het schrijven van blogberichten met behulp van Google Docs (werkwijze voormalige site), naar het maken van “echte” WordpPress blogberichten. Zodoende werd het mogelijk om desgewenst zelfs met een smartphone een blogbericht te maken en al dan niet voorzien van foto direct op de website te plaatsen.

De school valt onder een stichting. Kort na oplevering van de website kwam het besluit van de stichting dat alle 22 scholen onder de stichting een uniforme website zouden krijgen (met uiteraard de nodige zaken die per school aangepast konden worden). De selectie van de leverancier had ook al plaatsgevonden. De website die door Ruud Haan Fotografie & Webdesign is gemaakt is dan ook helaas niet meer live te aanschouwen. Wel zijn veel stijlcomponenten overgenomen. Ook veel foto’s op de nieuwe website zijn door Ruud Haan Fotografie & Webdesign gemaakt. De foto’s van het personeel kunt u hier vinden.

Voor de nieuwe websites zijn ook foto’s van de gebouwen, pleinen en klassen gemaakt. Hieronder vindt u een greep uit de selectie.